fbpx
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Dermatix™ Ultra - 7 gr  1 × 210,000
Tạm tính 210,000
Tổng 210,000
Nhập Mã khuyến mãi

Quý khách sẽ nhận được hàng sau 3-5 ngày kể từ lúc nhân viên của chúng tôi xác nhận đơn hàng.

Thông tin thanh toán

Việt Nam

Việt Nam

Thông tin thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.