Sẹo bỏng và các loại sẹo thường gặp


Sải Bước Tự Tin – Sẹo Là Chuyện Nhỏ

Xem video này để tìm hiểu về cách hình thành sẹo và cách Dermatix® Ultra giảm sẹo.
Xem thêm