CHUYÊN GIA TRỊ SẸO SỐ 1 VIỆT NAM

  • Làm phẳng, mềm & mờ sẹo 1, 2, 3
  • Thành phần độc đáo với công nghệ CPX tiên tiến và Vitamin C Ester
  • Thấm nhanh, không cần mát-xa, không nhờn dính