Hành trình cải thiện sẹo

 

BIỂU ĐỒ CẢI THIỆN SẸO

 

 

 

*Lưu ý: Hiệu quả cải thiện có thể khác nhau tuỳ theo cơ địa từng người và mức độ nặng nhẹ của từng vết sẹo.

 

 

 

 

 

VIDEO